OZONOWANIE

Ozonowanie jest procesem , który polega na reakcji cząsteczek ozonu ze związkami chemicznymi, które są obecne w powietrzu.

Ozon (O3) jest aktywną, trójatomową odmianą tlenu powstającą na skutek wyładowań elektrycznych. W naturze proces ten zachodzi głównie w czasie burzy, kiedy tlen zawarty w powietrzu na skutek uderzeń błyskawic przekształca się z dwuatomowego w trójatomowy.
Ozon jest silnym związkiem utleniającym, dlatego wchodzi w reakcję ze wszystkimi związkami unoszącymi się w powietrzu.

Ozon zabija : bakterie, wirusy, zarodniki, pleśni i wszystkie inne mikroorganizmy.

Ozon niszczy: środki chemiczne powodujące skażenie (np. pochodzące z emisji z paneli, dywaników, izolacji, farb, lakierów do drewna, tworzyw sztucznych, itd.).

Ozonowanie eliminuje: zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego (w tym zapach dymu tytoniowego) niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy.

Ozonowanie nie kryje nieprzyjemnych zapachów, ale je usuwa.

Firma tworząca strony Łódź